Helytörténeti blog

Utcaneveink nyomában - Déryné utca

Az utcát 1974-ben nyitották meg az egykori Ószőlő területéből és Rajk Lászlóról nevezték el. Rajk László (1909–1949) kommunista politikus bel-, majd külügyminiszter volt. 2013-tól az utca új nevét Déryné Széppataki Rózáról kapta (1793–1872). Déryné Jászberényben született Schekenbach Rozália néven, hiszen édesapja a német származású Schekenbach József a város egyik patikusa volt. Édesanyja Ridl Anna -szintén német származású- volt. Szülőháza és az egykori patika helyén áll ma az OTP Bank fiókja. Dérynére itt emléktábla emlékeztet, illetve az utcát is róla nevezték el.

Utcaneveink nyomában - Deák Ferenc utca

Az utcát 1974-ben nyitották meg az egykori Ószőlő területéből és ekkor kapta elnevezését is. Deák Ferenc (1803–1876) dunántúli nemesi családban született. Jogi tanulmányokat végzett és Zala vármegyében viselt hivatalokat. 1833-tól részt vett a legtöbb reformországgyűlésen, ahol ellenzékiként küzdött a magyar ügyekért. 1848-ban az első felelős magyar kormány igazságügyi minisztere volt. A szabadságharc leverése után az 1850-es évektől a magyar ellenzék egyik legmeghatározóbb vezéralakja volt. Nevéhez fűződik a passzív ellenállás (a közügyektől való távolmaradás) politikája.

Utcaneveink nyomában - Damjanich út

Az ősi utca feltehetően már a 18. század elején is létezett. Az 1791-es idősebb Bedekovich Lőrinc féle térképen is megtalálható. Egykor ez a fontos út vezetett az Ószőlőbe. Erre utal az 1854-es kataszteri térképen fennmaradt neve is: Öreg Szöllő utca. Feltehetően az 1920-as évektől kapta az utca északi része a ma is használt nevét. Ezzel a Damjanich út az egyik olyan ritka utcanév, amit nem neveztek át. Az utca névadója Damjanich János (1804–1849) délvidéki szerb katona családból származott. 1847-ben kötött házasságot Csernovics Emíliával.

Utcaneveink nyomában - Csokonai út

Az utca az 1984-es osztással jött létre és a tanácsülésen felmerült, hogy a közeli Kozma-domról nevezzék el, de mivel az egyik hangadó nem ismerte a név eredetét, ezért a felszabadulásról nevezték el. A felszabadulás a korabeli kommunista értelmezésben az 1944-ben bekövetkezett német megszállást felváltó szovjet megszállást jelentette. (A kommunista rendszerben szinte minden településen volt egy Felszabadulás utca.) Mai nevét 1992-ben kapta. Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) Debrecen város híres szülöttje.