Miejska Biblioteka Publiczna w Jászfényszaru

Zadania, działy

Zadaniem biblioteki jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości usług bibliotecznych dla lokalnej społeczności.

 • Literatura zawodowa
 • Literatura piękna
 • Dziecięca i młodzieżowa
 • Historia lokalna
 • Informatyka do dyspozycji z 5 komputerami

Usługi

 • możliwość korzystania z usług bibliotecznych
 • korzystanie ze wszystkich bibliotecznych dokumentów na obszarze biblioteki
 • korzystanie z katalogu do poszukiwania dokumentów bibliotecznych
 • udzielanie informacji publicznych
 • badania literatury, nowości literackie - dostęp
 • wypożyczanie dokumentów bibliotecznych (książki, czasopisma, DVD, CD, slajdy)
 • wypożyczanie dokumentów z innych bibliotek
 • drukowanie, edytowanie dokumentów
 • zajęcia biblioteczne dla grup zorganizowanych
 • dostęp do internetu z wykorzystaniem komputerów bibliotecznych

Historia

W Jászfényszaru przed 1945 r. istniały dwa koła czytelnicze, których zbiory podczas II. wojny światowej uległy zniszczeniu. Materiał obecnej biblioteki stanowiły dokumenty biblioteki depozytowej powstałej w 1951 r., po czym od 1-go stycznia 1961 r. jako biblioteka publiczna funkcjonowała w budynku lokalnego domu kultury. Początkowo zadania bibliotekarzy pełnili nauczyciele. W latach 1963-73 funkcje te wykonywali na zmianę niewykwalifikowani pracownicy w pełnym wymiarze godzin. W roku 1966 w nowym budynku domu kultury otrzymała miejsce także Gminna Biblioteka z działem literatury dziecięcej włącznie. Wraz z ciągłym wzrostem liczby woluminów bibliotecznych dwie wykorzystywane przez bibliotekę sale okazały się zbyt małe, dlatego w styczniu 1973 r. dział literatury dziecięcej przeniesiono do szkoły. Obecnie na piętrze w dwóch pomieszczeniach obowiązki bibliotekarza wykonują  2 osoby.

Wpis do biblioteki

Na podstawie ustawy 1997. évi CXL. törvény 57. §-a użytkownik biblioteki podczas wpisu do biblioteki jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych: nazwiska, nazwiska matki, miejsca i daty urodzenia, numeru dowodu tożsamości lub numeru paszportu. Osoby poniżej 14 roku życia zobowiązane są podać również numer dowodu tożsamości rodzica lub osoby, której prawnie podlegają.

Odpowiedzialność za wypożyczone dokumenty biblioteczne ponosi użytkownik. Wpis jest ważny na rok bieżący.

Opłaty wpisowe:

 • Dla osób poniżej 16 lat oraz powyżej 70 lat: bezpłatnie
 • Członkowie stowarzyszeń, osoby reprezentujące niepełnosprawnych – niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, niepełnosprawnych fizycznie oraz nauczyciele: bezpłatnie
 • Stali, wieloletni czytelnicy, nieuprawnieni do ulg 400,- Ft
 • Nowi czytelnicy, nieuprawnieni do ulg 500,- Ft

Wypożyczanie

Z biblioteki można wypożyczyć wszystkie pozycje będące na stanie, z wyjątkiem prac dyplomowych, słowników i leksykonów.

Książka:

 • dokumenty wypożyczane są na 30 dni , jednorazowo można wypożyczyć 10 dokumentów.

Czasopisma, DVD, CD, przeźrocza:

 • Usługa dostępna jest tylko w przypadku ważnej karty bibliotecznej.
 • Czasopismo - można wypożyczyć max. 6 szt na 2 tygodnie.
 • DVD, CD, przeźocza – można wypożyczyć max. 3 szt na 2 tygodnie.

Przedłużenie:

 • Przy okazaniu karty bibliotecznej, istnieje możliwość osobiście 2-krotnego przedłużenia czasu wypożyczania.

Kontakt

Nazwa i adres instytucji:

Biblioteka i Dom Kultury im. Petőfi Sándor

5126, Jászfényszaru, Szent István út 1.

Adres pocztowy: 5126, Jászfényszaru, Pf. 17.

E-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com

Tel.:/Fax:  06-57-422-265

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek, 08.30-14.30
 • Wtorek, środa, czwartek 08.30-16.30
 • Piątek 08.30-18.30

Klub robótek ręcznych

Od jesieni 2013r. w piątki od godz. 15.00 w czytelni biblioteki działa ok. 20-osobowy klub robótek ręcznych.

Członkami klubu są początkujący, zaawansowani a także profesjonaliści. Zaskoczeniem jest coraz wyższa frekwencja dzieci i młodzieży, która chętnie uczy się od doświadczonych członków klubu.

Cele klubu:

 • przyswojenie podstaw różnych technik,
 • nauka, prezentacja nowych technik (szydełkowanie, haftowanie, robienie na drutach, gobelin,wykonywanie biżuterii i inne),
 • uczenie się od siebie nawzajem,
 • przebywanie we wspólnocie, rozmowa,
 • przygotowywanie materiałów wystawowych. 

Koło odczytujących myśli

W naszej bibliotece od 2010 r. działa również koło czytelnicze. (Ostatnio okazało się, że w przeszłości w Jászfényszarú istniało już takie koło). Inspiracją do utworzenia koła czytelnika był corocznie organizowany Krajowy Konkurs Głośnego Czytania im. Alberta Vass.  Chcąc rozpropagować oraz przekazać innym ideę głośnego czytania w okresie wiosennym i jesienno-zimowym spotykamy się 5-6 razy w roku, czytamy, po czym rozmyślamy, omawiamy przeczytane utwory przy herbacie, kawie oraz domowych wypiekach. Tematy głośnego czytania są różne, czasami wybieramy pisarza, poetę, innym razem zjawisko, uczucie. Zwykle już podczas naszego wieczornego spotkania wybieramy temat następnego.

Stali członkowie koła czytelnika: Hangosiné Réz Mária, Fózer Tiborné, Basa Éva, Bordásné Kovács Katalin, Bordás Borbála, Nagyné Kiss Mária, Pető Lászlóné, Görbe Jánosné, Bujdosó Katalin, Nagy Ildikó, Lajkó Anita, Farkas Kristóf Vince

Dotychczasowe tematy głośnego czytania:

 • Márai Sándor, Mikszáth Kálmán, George Orwell, Szabó Magda, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Sütő András,
 • moja ulubiona lektura, miłość, dusza i jej drogi, adwent, list, macierzyństwo, pisarze współcześni, poeci, teksty piosenek.

Od 30 września 2011 r. nasze koło posiada swoją własną nazwę - "Koło czytania w myślach". Specjalnie dla nas artysta rzeźbiarz sztuki ludowej Szilágyi Dezső stworzył imienne karty członkowskie. Każda z nich ma wyjątkowy charakter, gdyż artysta uwiecznił na nich różne wzory kuśnierskie charakterystyczne dla regionu Jászság.

TIOP "DepoWiedzy-Express" projekt

Na skutek współpracy 5 miast i 2 wsi z regionu Jászság powstało w roku 2008 konsorcjum na konkurs o nazwie skoordynowanego rozwoju infrastruktury Usług Bibliotecznych Operatywnego Programu Społecznej Infrastruktury - "DepoWiedzy-Express" (numer kodu: TIOP-1.2.3-08/01 ), którego członkiem jest także Miejska Biblioteka w Jászfényszaru. Latem roku 2009 przyszła radosna wiadomość, że przyznano konsorcjum w 100% zgłoszone przez nie zapotrzebowanie na sumę 700 000 000 Forintów, co umożliwi wykonanie projektu.

Tak więc ten projekt wytyczył sobie za cel, żeby usługi biblioteczne wyszły zza murów instytucji, dostosowały się do 21-wiekowych wymogów użytkowników i system biblioteczny rozwinął się modernistycznie w sposób EU-kompatybilny i przeszedł przemianę paradygmatów. Program został kontynuowany referatem Szabó Janosne manager projektu, dyrektorki biblioteki, w którym zapoznaliśmy się szczegółowo z poszczególnymi etapami projektu. W przygotowaniu i wykonaniu wzięło udział 11 osób oraz uczestniczące instytucje wzbogacą się o 43 maszyny dla czytelników i 18 dla bibliotekarzy.

Z sumarycznej wartości projektu nasza biblioteka ma udział o wartości 4 065 465 Ft. Termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2010 r., do tej pory należy spełnić wytyczne projektowe.

Z konkursu następujące rzeczy zostały nabyte: zintegrowany system biblioteczny TextLib, MAGic Professionel softwer dla słabo widzących, katalog bez przeszkód, zestaw czytników kodowych i czytających, CorelDraw12SE

- 1 szt. komputer dla bibliotekarzy i 4 sztuki dla czytelników oraz 1 szt. serwer

- 1 szt. drukarka do etykiet, 1 szt. źródło zasilania nieprzerywanego, 1 szt. projektor i płótno, 1 szt. system obsługujący dokumenty A/4, 1 szt. drukarki laserowej, wifi router oraz przyłącze sieciowe switch.

Z radością informujemy, że od 8-ego lutego istnieje już usługa i dysponujemy 4-ma maszynami dla użytkowników. Ministerstwo Informatyki i Przekazywania Wiadomości zapewnia linię internetową dla biblioteki w ramach Programu Publicznej Sieci, a używanie Koznet (Publicznego Netu) jest bezpłatne.

TÁMOP 1. – projekt zajęć pozalekcyjnych

Okres realizacji projektu TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0182 o nazwie Zrealizowanie w oparciu o partnerstwo programów przyjaznych szkole na terenie Jászfényszaru.

Okres realizacji: 21 marzec 2011 r. – 31 sierpień 2012 r.

Wsparcie finansowe udzielone przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Socjalny i państwo węgierskie wyniosło: 15.692.600,- Ft.

W czasie trwania projektu na terenie 3 miejscowości (Boldog, Jászberény, Jászfényszaru) współpracowało ze sobą w niektórych programach 6 instytucji z 3 typami instytucji (przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła średnia). Były to programy: (dzień wyboru zawodu, liga piłkarska i szachowa, dni prezentujące wydarzenia artystyczne), a także, w ramach zajęć pozalekcyjnych, realizowane były na poziomie szkoły: koło szachowe, koło gospodarstwa domowego, koło JAM, obóz, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Zdrowia, Światowy Dzień Zwierząt, Dni Prelekcji.

TÁMOP Wiedzatdepo 2.

Powoli dobiega końca projekt realizowany przez naszą bibliotekę. Tak więc podsumowujemy, co zyskaliśmy, w jaki sposób pomogliśmy, realizując projekt, w co się wzbogaciliśmy, jakie wnioski wyciągamy.

Dlaczego przystąpiliśmy do projektu, czyli cele, dla których biblioteka złożyła wniosek:

 • zacieśnienie relacji między instytucjami a naszą biblioteką, placówkami, dla których korzystanie z naszych usług było utrudnione,
 • stworzenie nowej przestrzeni publicznej, zakup nowego sprzętu meblowego,
 • możliwość dalszego kształcenia,
 • możliwość realizowania urozmaiconych programów, mając na uwadze rozwój osobisty i duchowy uczestników.

Narodziły się nowe, znaczące znajomości, natomiast już istniejące przyjaźnie uległy zacieśnieniu. Staraliśmy się wdrożyć dużo nowego, planowaliśmy to, co byliśmy w stanie zrealizować, to co życiowe i prawdziwe, spełniając najprostsze marzenia (np. obóz czytelnika), nawiązaliśmy kontakt z partnerami, którzy mieli również świetne pomysły oraz charakteryzowało ich innowacyjne myślenie.

Termin realizacji projektu: 2012. wrzesień 1 - 2013. grudzień 31.

Pozyskane środki: 21.030.950,- Ft

Poniżej wyliczamy, co udało się zrealizować, zakupić w ramach projektu z pozyskanych środków:

 • współpraca z Domami Pomocy Społecznej, w ramach której przez okres 16 m-cy dwa razy w tygodniu organizowaliśmy różnorodne zajęcia dla osób starszych, zapewniając im atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu (klub filmowy, zajęcia rzemiosła artystycznego, tymczasowa czytelnia, tzw. półka biblioteczna, gry towarzyskie);
 • udostępnienie raz w tygodniu dokumentów bibliotecznych jednej z filii biblioteki znajdującej się we wschodniej części miasta w domu kultury, organizowanie spotkań raz w miesiącu na temat zdrowia, ducha, psychiki człowieka;
 • wstępna ocena potrzeb, analiza grupy docelowej (wywiady, zadawane pytania);
 • zakup mebli do wypożyczalni książek (pult, kanapa, kącik dziecka) oraz do czytelni (stoły komputerowe oraz kącik historii lokalnej);
 • strona internetowa, rozwój oprogramowania TextLib;
 • korzystanie z web2 (facebook, tumblr) oraz założenie blogu na temat miejscowości (bezpośrednie wejście ze strony internetowej);
 • obóz czytelniczy: analiza, opracowanie książki „Az emlékek őre” (Strażnik wspomnień) dla dzieci w wieku 12-15 lat, wspólna wycieczka;
 • obóz twórczości pt.: Niech książka będzie Twoja! przygotowanie ex libris z pomocą dorosłych;
 • spotkania pisarz-czytelnik: Lackfi János, Fábián Janka, Fáy Dániel;
 • wieczory czytania;
 • prezentacje, wykłady: Skrabski Fruzsina (dziennikarz-filmy dokumentalne), Szvetelszky Zsuzsanna (socjolog), Andrek Andrea (psycholog), Tegzes Tünde (terapeuta biblioteczny);
 • tydzień bajki węgierskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas najmłodszych szkoły podstawowej, filmy, slajdy, zajęcia manualne z udziałem pracowników Poradni opieki na dziećmi;
 • cykl programów: „Narodziny”-  tydzień poświęcony przyjściu na świat dziecka z udziałem pielęgniarek środowiskowych - wykłady, rozmowy tematyczne;
 • kształcenie zawodowe 2x2

- przygotownie do nowoczesnego kształcenia użytkowania, 60 godzinny kurs,

- portale interaktywne w środowisku bibliotecznym, 60 godzinny kurs,

- przygotowanie dla użytkowników, poprawa, rozwój umiejętności czytania,  60 godzinny kurs,

- konektywizm, 60 godzinny kurs rozwijający sieciową wiedzę bibliotekarzy w praktyce;

 • zakup urządzeń do laminowania, słuchawek, laptopów, e-booków, tabletów, urządzenia do cięcia A/3, zestawów głośnikowych, dysków twardych.